Industrigrind – områdesskydd


Det kan vara svårt att veta vilken industrigrind som passar bäst för era behov. Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om hur era behov ser ut och vilken grad av säkerhet som måste uppnås så lämnar vi ett förslag.

Vi kan också erbjuda ett brett utbud av grindar i olika prisklasser och för olika behov.
Läs mer på Industrigrindar.se om vårt utbud.

Olika varianter av industrigrindar

Att rätt industrigrind är viktig kan många hålla med om. Man kräver att den skall ha lång livstid, minimalt underhåll, anpassade funktioner och framför allt tillräcklig säkerhet.

Vilken industrigrind skall man välja?

  • Skjutgrind – ofta dyraste lösningarna men med oöverträffad säkerhet. Finns det risk att inkräktare försöker ramma er industrigrind? Välj en skjutgrind.
  • Vikgrind – viker sig vid öppning/stängning. Krävs snabb hantering när en grind ska öppnas och stängas? Överväg en vikgrind.
  • Slaggrind – enkel konstruktion som tar plats. Kan konstrueras mycket säkert.

Det ställs stora krav på en industrigrind gällande funktion, säkerhet och hållbarhet. Vilken typ av industrigrind som är optimal för ert områdesskydd beror dels på hur miljön ser ut där grinden ska stå samt de krav som finns på antalet passeringar som skall ske och hur grinden skall integreras i det totala tänket kring säkerhet i er anläggning.

Det finns ett antal olika varianter av industrigrindar och alla har sina fördelar med säkerhet och manöverbarhet.  Läs nedan om vilka alternativ som finns att tillgå eller kontakta oss för hjälp och information kring vilken grind som är bäst för just era behov.

Skjutgrind/industrigrind – högsta säkerhetsnivån

En skjutgrind är ofta bästa valet när utrymmet omkring grinden är ett problem eller när lutningen på underlaget förhindrar installation av tex. en vikgrind. Eftersom skjutgrinden glider in/bredvid öppningen  påverkas den inte av vad som är framför eller bakom grinden. Det enda kravet är att det finns en plan yta jämte grinden.

Skjutgrindar lämpar sig bra där säkerheten är prioriterad och passagefrekvensen inte är alltför hög. Då öppningen på en skjutgrind, den svaga punkten, inte sitter i mitten utan jäms med ramen så blir det en robust och säker lösning i sin helhet som kan förses med olika typer av låsning, övervakning och styrning.

Skjutgrindar kan öppnas både manuellt och automatiskt med hjälp av motorpaket. Automatiska skjutgrindar är vanliga bland större kommersiella och industriella tillämpningar. Det är en effektiv och säker lösning som fungerar under många omständigheter och även när grinden skall fjärrmanövreras.

Största fördelen med en skjutgrind är den höga säkerheten och att den är mycket svår att  forcera när den väl har stängts. Nackdelen är att den inte alltid är lika snabb som övriga grindar.

Förutom manuell och automatisk hantering så kan öppningen av grinden variera. En skjutgrind glider vanligtvis fram och tillbaka på de hjul som är monterade undertill, längs en kanal i en nedsänkt balk under grinden. En motor driver skjutgrinden fram och tillbaka och givare känner av läget på grinden. Detta kräver dock att marken är relativt plan och att en stålbalk kan sänkas ner i marken med det mått som grinden skapar i både öppet och stängt läge.

Ett annat alternativ är med fristående enheter. Här finns det ingen nedlagd stålbalk längs porten. Istället är hela grinden upphängd på ett relativt kort fribärande system. Detta ”överhäng” av porten bortom öppningen är vanligtvis runt 30 % till 40 % av den nominella grindens bredd och hela grinden löper på de fribärande hjulen.

Vikgrind – snabbt och utrymmesbesparande

En vikgrind lämpar sig bra där man behöver ha en snabb öppning och / eller har ett stort antal passager men fortfarande vill ha en mycket hög säkerhet. Med hjälp av enkel- och dubbelgrind kan man anpassa öppningen efter det aktuella behovet. Grindbladen viks vid öppningen och tar därför mindre plats än t.ex. en slaggrind. Grindarna är ofta fjärrmanövrerade och i stort sett alltid motordrivna.

Ofta används vikgrindar i passager där marken på sidorna om grinden sluttar och det inte finns plats för en skjutgrind. Öppnandet av en vikgrind går betydligt snabbare än en skjutgrind.

Slaggrind – stabil och säker

Slaggrindar kan, precis som vikgrindar, monteras som en enkel eller dubbelgrind beroende på vilken behov grinden ska anpassas till. Slaggrindar viker sig vid kanterna och kräver mer plats än vikgrindar.

Slaggrindar tar generellt sett längre tid att öppna jämfört med vikgrindar. Konstruktionen är dock enklare vilket ger mindre slitage och större säkerhet. Slaggrindar är därför ett vanligt val för vitt skilda områden. Från enkla lösningar för att hindra fordon till lösningar med hög säkerhet och övervakning.

Enkelgrind

Enkelgrindar, också kallat gånggrindar, används för att ge persontillträde till områden med hög säkerhet i kombination med större grindar för fordon. Kan monteras med vänster eller högerhängning och kan öppnas utåt eller inåt.

Enkelgrinden kan ses som en kraftig utomhusdörr med hög säkerhet. Denna grund kombineras ofta med motordrift och övervakning samt fjärrstyrning.

Även olika typer av passagesystem som kortläsare är vanligt förekommande.

Rotationsgrind

En rotationsgrind, också känt som vändkors, är en form av grind som tillåter en person att passera åt gången. Dessa grindar används ofta som utgång då man effektivt hindrar möjligheten att gå åt båda håll. En rotationsgrind går generellt sett bara att passera åt ett håll. Även här kan man använda olika typer av passagesystem för att hindra obehöriga samt logga vem som går genom grinden.

Rotationsgrindar kan vara utformade att tillåta passage efter att:

  • En betalning har gjorts
  • Ett identifikationskort godkänts.
  • Genom att ett smartkort (RFID) scannats
  • Genom att föra in en biljett eller
  • Elektroniskt kodade kort.

Välkommen att kontakta oss för mer information!


Ladda ner PDF

Kontakta oss för mer information och prisuppgift